top of page

Werkwijze van Logopedie Sophie

Op deze pagina kunt u informatie vinden over de werkwijze van Logopedie Sophie vanaf het moment dat u uw kind of uzelf aan wilt melden. Er staat informatie over de aanmelding, de verwijsbrief, de eerste afspraak, het logopedisch onderzoek, de behandelingen en de tarieven en vergoeding.

Aanmelding

AANMELDING

U kunt uw kind of uzelf op de volgende manieren aanmelden bij Logopedie Sophie:

Wanneer u uzelf of uw kind aanmeldt, zal gevraagd worden naar de aanleiding hiertoe en de betreffende verwijzer. Tevens zullen er een aantal benodigde persoonlijke gegevens aan u gevraagd worden. Daarna zal een eerste afspraak worden ingepland. Hierbij wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met uw persoonlijke voorkeuren voor dagen en/of tijden.

Verwijsbrief

VERWIJSBRIEF

Wanneer u naar logopedie komt is het meestal noodzakelijk voor de zorgverzekeraar dat u een verwijsbrief meeneemt naar de eerste afspraak. Met deze verwijsbrief wordt de logopedie voor u of uw kind volledig vergoed vanuit het basispakket. U kunt een verwijsbrief aanvragen via uw huisarts, consultatiebureau-arts, tandarts, orthodontist of specialist. Via Directe Toegankelijkheid Logopedie (DTL) is het tevens mogelijk om zonder verwijsbrief naar logopedie te komen. Er zal in dat geval eerst een screening plaatsvinden. Deze screening wordt soms niet of slechts gedeeltelijk vergoed door de zorgverzekeraar. Neem voor meer informatie hierover contact op met de praktijk.

Eerste afspraak

EERSTE AFSPRAAK

De eerste afspraak zal besteed worden aan de anamnese (het vraaggesprek). Er wordt in kaart gebracht wat de klachten en de hulpvraag zijn en welke factoren hierop van invloed (zouden kunnen) zijn.

Het is belangrijk om bij de eerste afspraak de verwijsbrief, een geldig legitimatiebewijs en de zorgpas van uzelf of van uw kind mee te nemen.

Logopedisch onderzoek

In een aantal vervolgafspraken zal er eerst logopedisch onderzoek plaatsvinden. Wanneer dit onderzoek is afgerond, zal er een logopedische diagnose gesteld worden en wordt er een behandelplan opgesteld. Dit wordt met u besproken, evenals de frequentie en de geschatte duur van de behandelingen. 

Logopedisch onderzoek
Behandelingen

BEHANDELINGEN

Alle behandelingen vinden zoveel mogelijk wekelijks plaats in de praktijk of, indien nodig, aan huis. Afhankelijk van de ernst van de klacht, kunnen de behandelingen ook frequenter of juist minder frequent plaatsvinden.

Iedere behandeling duurt 25 minuten. Dit is inclusief de informatieoverdracht naar u, in het geval uw kind de cliënt is. Het is mogelijk dat u oefeningen mee naar huis krijgt. Voor het slagen van de logopedische begeleiding dient u deze oefeningen thuis uit te voeren volgens de verstrekte instructies. 

Tarieven en vergoeding

TARIEVEN EN VERGOEDING

Logopedie valt in het basispakket van de zorgverzekering. Logopedie Sophie heeft in 2019 overeenkomsten met alle zorgverzekeraars afgesloten. Dit houdt in dat de behandelingen in principe vanuit het basispakket van uw zorgverzekering vergoed worden. Let wel, bij cliënten vanaf 18 jaar wordt er door de zorgverzekeraar aanspraak gemaakt op het eigen risico. De actuele status van uw zorgverzekeraar kunt u hier controleren.

 

Soms valt de logopedische behandeling echter buiten de vergoeding van de zorgverzekeraar. In dat geval kunt u er voor kiezen om de logopedie zelf te bekostigen. Dit betreft geen vast tarief, omdat iedere zorgverzekeraar andere tarieven hanteert. Voor meer informatie hierover kunt u vrijblijvend contact opnemen met de praktijk.

Dyslexie

Voor de begeleiding van dyslexie gelden andere regels omtrent vergoeding van de logopedie. Wanneer een kind gediagnostiseerd is met ‘ernstige enkelvoudige dyslexie’ komt deze in aanmerking voor een vergoedingsregeling via de gemeente. Indien de regeling wordt toegewezen aan het kind wordt de logopedie behandeling volledig vergoed. Een van de randvoorwaarden is dat de logopedist een samenwerkingsverband onderhoudt met een gedragswetenschapper. Logopedie Sophie voldoet hieraan omdat het is aangesloten bij het samenwerkingsverband 'Van A tot Lezen'.

 

Wanneer er geen sprake is van ‘ernstige enkelvoudige dyslexie’ worden logopedie behandelingen omtrent het lezen en spellen alleen vergoed wanneer er ook sprake is van problemen in de spraak- en/of taalontwikkeling. Neem voor meer informatie hierover contact op met Logopedie Sophie.

Dyslexie vergoeding
bottom of page